στη σελίδα μας θα βρείτε δραστηριότητες, ιδέες,υλικό, ....... για το νηπιαγωγείο !!!

" καλή εξερεύνηση "

Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018

The kissing hand ... 2 χρονιές με τον Τσέστερ !!!
"The kissing hand" της Audrey Penn

πατήστε ΕΔΩ


παρουσιολόγιο και οργάνωση των κέντρων ενδιαφέροντος ......αλά Τσέστερ !!!!! 

πατήστε ΕΔΩ
διαχείριση - οργάνωση τάξης με τον Τσέστερ !!! 

πατήστε ΕΔΩ
οι κανόνες στο νηπιαγωγείο, με τον Τσέστερ !!! 

πατήστε ΕΔΩδέσιμο και δημιουργία ομάδων !!! 

πατήστε ΕΔΩ

οργανώνοντας τη βιβλιοθήκη !!! 

πατήστε ΕΔΩ
Τhe Κissing Ηand !!! 

πατήστε ΕΔΩ