στη σελίδα μας θα βρείτε δραστηριότητες, ιδέες,υλικό, ....... για το νηπιαγωγείο !!!

" καλή εξερεύνηση "

Πέμπτη 16 Μαΐου 2024

Τα ρομπότ στην υπηρεσία της ανακύκλωσης, 1ο εργαστήριο ...

 Θεματικός κύκλος εργαστηρίων δεξιοτήτων: 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ & ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

1. STEM/Εκπαιδευτική Ρομποτική


Θέμα "Τα ρομπότ στην υπηρεσία της ανακύκλωσης"1ο εργαστήριο

1η δραστηριότητα: «Ενδυνάμωση ομάδας»
Δραστηριότητες ενδυνάμωσης ομάδας και καλλιέργειας της συνεργασίας 

και της εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της ομάδας.


2η δραστηριότητα: έναυσμα ενδιαφέροντος

Προβολή φωτογραφιών με θέμα τη διαχείριση των απορριμμάτων και την ρύπανση του περιβάλλοντος και τη λύση της ανακύκλωσης.
υλικό:  https://iep.edu.gr/images/IEP/skill-labs/2023/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91_%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9C%CE%9F%CE%A1%CE%A6%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3_/%CE%A4%CE%91_%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A4_%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D_%CE%A5%CE%A0%CE%97%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%91_%CE%A4%CE%97%CE%A3_%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf