στη σελίδα μας θα βρείτε δραστηριότητες, ιδέες,υλικό, ....... για το νηπιαγωγείο !!!

" καλή εξερεύνηση "

Παρασκευή 13 Μαΐου 2022

εννοιολογικός χάρτης και κύκλος νερού ... Θεματική: Δημιουργώ και Καινοτομώ-Δημιουργική Σκέψη και Καινοτομία
Υποθεματική: STEM/STEAM
Ρομποτική 


«STE(Α)M και Εκπαιδευτική Ρομποτική μέσα από τον κύκλο του Νερού και την Υδροδυναμική»

3ο  εργαστήριο

1η δραστηριότητα:

Με το πρόγραμμα Cmap Tools από τη σελίδα http://cmap.ihmc.us/download και με το Λογισμικό Kidspiration οι μαθητές/τριες δημιουργούν εννοιολογικό χάρτη

εδώ αξιοποιήθηκε Bubbl.us
 


2η δραστηριότητα :


με το λογισμικό kidspiration τα παιδιά θα πρέπει να βάλουν σε σειρά εικόνες της 

υπό μελέτης έννοιας που υπάρχουν ανακατεμένες στην οθόνη... ΄

εδώ αξιοποιήθηκε υλικό από:

 https://www.liveworksheets.com/search.asp?content=%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82+%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85

 Φορέας / εκπονητής: 3ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Παρασκευή Φώτη


Δεν υπάρχουν σχόλια: