στη σελίδα μας θα βρείτε δραστηριότητες, ιδέες,υλικό, ....... για το νηπιαγωγείο !!!

" καλή εξερεύνηση "

Τρίτη 28 Μαΐου 2024

τα ρομπότ στην υπηρεσία της ανακύκλωσης, 6ο και 7ο εργαστήριο ...

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ & ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

1. STEM/Εκπαιδευτική Ρομποτική


Θέμα "Τα ρομπότ στην υπηρεσία της ανακύκλωσης"6ο εργαστήριο: 

«Προγραμματισμός του ρομπότ Beebot

Συλλογή και απόθεση ανακυκλώσιμων υλικών»Οι μαθητές/τριες ανακαλούν τις γνώσεις που έχουν για τα ανακυκλώσιμα υλικά.

  Σχεδιάζουν την πόλη τους και τοποθετούν πάνω στην πίστα τα κτήρια από τα ανακυκλώσιμα  απορρίμματα.
Αρχίζουν να προγραμματίζουν το ρομπότ και να το οδηγούν σε συγκεκριμένες θέσεις.


7ο εργαστήριο: Αποτίμηση του προγράμματος


Οι μαθητές σε φύλλα εργασίας καταγράφουν τις απόψεις τους 

αυτοαξιολογούνται και ετεροαξιολογούνταιυλικό:
file:///C:/Users/User/Desktop/000/%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%91%20%CE%94%CE%95%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D/%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%89%CE%A1%CE%99%CE%91%2023-24/%CF%81%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%84%20%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7/%CE%A4%CE%91_%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A4_%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D_%CE%A5%CE%A0%CE%97%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%91_%CE%A4%CE%97%CE%A3_%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf


Δεν υπάρχουν σχόλια: